Budynki użyteczności publicznej oraz budynki przemysłowe

Budowa różnych budynków użyteczności publicznej
Prace modernizacyjne przy obiektach Stacji Uzdatniania Wody
Wykonywanie fundamentów pod hale
Remonty budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej