Przygotowanie placów budowy

W skład przygotowanie placów budowy wchodzą wszelakie roboty ziemne, można wyróżnić:
- Wykonanie wykopów pod fundamenty
- Wykonanie ogrodzenia tymczasowego
- Wykonanie drogi tymczasowej